Wesprzyj fundację
0
0

Bądźcie doskonali

Bądźcie doskonali

Bądźcie doskonali

"Bądźcie doskonali jak doskonały jest Wasz Ojciec niebieski" - czytamy w Ewangelii (Mt 5, 43-4). Doskonalenie się, bez łaski Pana Boga jest bardzo trudne. Wymaga wyrzeczenia i głębszej refleksji nad stanem własnej duszy. Tymczasem moc tkwi w słabościach - głównie w tych, które w pierwszej chwili trudno dostrzec gołym okiem. Jeśli walka z nimi ma głębszy duchowy cel, jeśli służy ona Panu Bogu i bliźnim, wówczas mamy "Bożą receptę" na wzrost, rozwój i wewnętrzne ubogacenie. Bo u podstaw każdego wyrzeczenia powinna znajdować się miłość. Zapraszamy na 7 minut błogosławionego nauczania zaproponowanego przez o. Marko Bandića.